Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1793/TCHQ-GSQL năm 2016 xác định tình trạng xe ô tô nhập khẩu là quà biếu, tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1793/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1793/TCHQ-GSQL
V/v xác định tình trạng xe ô tô nhập khẩu là quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 05/HQHCM-GSQL của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006, ý kiến tham gia tại công văn số 1433/BGTVT-KHCN ngày 03/02/2016 của Bộ giao thông Vận tải, công văn số 1392/BCT-XNK ngày 17/02/2016 của Bộ Công Thương thì việc xác định xe đã qua sử dụng phải dựa trên cơ sở giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận lưu hành, giấy hủy đăng ký hoặc giấy hủy chứng nhận lưu hành.

Theo báo cáo tại công văn số 05/HQHCM-GSQL ngày 04/01/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ số trên đồng hồ báo quãng đường là 15.977 km, xe chạy thử từ ngày 28/7/2014 đến ngày 27/4/2015 (gần 9 tháng).

Xét thấy trường hợp trên xe không đáp ứng Điều kiện xe mới nhưng cũng chưa đáp ứng Điều kiện xe đã qua sử dụng. Do vậy, để đảm bảo yêu cầu quản lý, tạo thuận lợi cho người nhập khu đồng thời không gây thất thu cho ngân sách nhà nước, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tính thuế theo 2 phương án (xe đã qua sử dụng và xe mới) và thực hiện thu thuế theo phương án số thuế phải nộp cao hơn. Trường hợp người nhập khu không đồng ý, yêu cầu thực hiện tái xuất theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1793/TCHQ-GSQL năm 2016 xác định tình trạng xe ô tô nhập khẩu là quà biếu, tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


696

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36