Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 179/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 179/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Theo phản ánh của cán bộ đầu mối của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Malaysia về việc C/O mẫu D số tham chiếu KL-201502-CCF-028419K-013848 cấp ngày 11/02/2015 cho lô hàng được làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Trảng Bàng, nhưng không được xem xét chấp nhận cho hưởng ưu đãi, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Cán bộ đầu mối của Malaysia đã khẳng định C/O dẫn trên là hợp lệ, do cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia cấp. Trường hợp không có nghi ngờ nào khác về thông tin khai báo trên C/O với hồ sơ hải quan và thực tế hàng hóa (nếu kiểm tra) thì C/O được chấp nhận và hàng hóa được hưởng ưu đãi đặc biệt theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA.

- Liên quan đến thông tin danh sách mẫu dấu, chữ ký cơ quan và cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia được người nhập khẩu cung cấp cho nhà xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị đơn vị nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại các văn bản số 1398/TCHQ-GSQL ngày 14/2/2014, 1250/TCHQ-GSQL ngày 09/3/2010, 4573/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2009 về việc lưu giữ danh sách mẫu dấu, chữ ký theo chế độ Mật, không phổ biến cho Doanh nghiệp.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 179/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.221
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144