Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1780/2013/TNXK-QLN thay thế công văn 1664/TXNK-QLN do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1780/TNXK-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 18/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1780/TXNK-QLN
V/v thay thế công văn 1664/TXNK-QLN

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Hiệp Sinh.
(Xã An Thạnh, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương)

 

Ngày 03/10/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số 1664/TXNK-QLN về việc xác nhận tình trạng nợ thuế cho Công ty TNHH Hiệp Sinh như sau: Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559 ngày 02/10/2013 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 12h11 phút ngày 02/10/2013, Công ty TNHH Hiệp Sinh, MST: 3700223367 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Tuy nhiên, ngày 15/10/2013, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3459/HQBD-TXNK (bản Fax) của Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nợ thuế của Công ty TNHH Hiệp Sinh. Theo báo cáo của đơn vị thì:

- Nợ thuế trên hệ thống KT559: 0

- Nợ thuế ngoài hệ thống KT559: 2.103.600 đồng.

Căn cứ Điều 54 Luật Quản lý thuế, Khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế, đề nghị Công ty khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ nộp khoản tiền thuế còn nợ trước khi giải thể.

Công văn này thay thế công văn cố 1664/TXNK-QLN ngày 03/10/2013 của Tổng cục Hải quan.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hiệp Sinh và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý rủi ro (để phối hợp thực hiện);
- Cục thuế Tỉnh Bình Dương (để phối hợp thực hiện);
- Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Bình Dương (để phối hợp thực hiện);
- Địa chỉ nhận công văn trả lời: Lô 3-Khu Công nghiệp Việt Hương-Thuận Giao-Thuận An-Bình Dương (Công ty Sundia Bình Dương 2);
Điện thoại liên hệ: C.Thủy - 0902927792 - 0650.3833539;
- Lưu: VT, QLN (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1780/2013/TNXK-QLN thay thế công văn 1664/TXNK-QLN do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.510
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85