Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1776/TCHQ-TXNK năm 2015 sửa đổi Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp dây chuyền đăng ký theo máy chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1776/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1776/TCHQ-TXNK
V/v sửa đổi Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp dây chuyền đăng ký theo máy chính

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 366/HQQN-TXNK ngày 13/2/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo về vướng mắc trong quá trình làm thủ tục đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp dây chuyền tính thuế theo máy chính quy định tại Điều 97 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 97 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Hương Hải Group (Công ty) tại công văn số 03/15HH-HQCL ngày 09/2/2015 gửi Chi cục Hải quan Cái Lân và đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 366/HQQN-TXNK nêu trên;

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ hồ sơ, đối chiếu với thực tế hàng hóa nhập khẩu, nếu xác định việc điều chỉnh danh mục máy móc thiết bị không ảnh hưởng đến tính đồng bộ của dây chuyền, thì hướng dẫn Công ty đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị đề nghị điều chỉnh, bổ sung tương tự thủ tục và hồ sơ đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị thuộc Chương 84, Chương 85 là tổ hợp, dây chuyền tính thuế theo máy chính theo quy định tại Điều 97 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Cụ thể:

- Danh mục máy móc, thiết bị đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo mẫu số 05/DMTBDKNK-MC kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 06/PTDTL-TBMC/2013 theo Phụ lục II Thông tư số 128/2013/TT-BTC: 02 bản chính.

- Bản thuyết minh và sơ đồ lắp đặt thể hiện rõ vị trí của từng loại máy móc, thiết bị trong Danh mục hệ thống sản xuất vôi, trong đó thể hiện rõ hệ thống hydrated vôi mới được bổ sung nằm trong tổ hợp dây chuyền: 01 bản chụp.

- Bản cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác, trung thực của 2 loại tài liệu trên.

Chi cục Hải quan Cái Lân thực hiện thủ tục tiếp nhận đăng ký, trừ lùi Danh mục máy móc, thiết bị khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định tại Điều 97 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1776/TCHQ-TXNK năm 2015 sửa đổi Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp dây chuyền đăng ký theo máy chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.435

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61