Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 17725/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17725/BTC-TCHQ
V/v xuất khẩu than của Công ty PT. Vietmindo Energitama

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 330/LO/VE/A2-XI/2014 ngày 18/11/2014 của Công ty PT. Vietmindo Energitama (gọi tắt là Công ty) về việc xuất khẩu than tận thu của Công ty trong quý IV năm 2014. Về việc này, Bộ Tài chính xin trao đổi với quý Bộ nội dung cụ thể như sau:

Ngày 07/01/2014, Văn phòng Chính phủ có công văn số 91/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc “đồng ý cho phép Công ty PT. Vietmindo Energitama trong năm 2013 và 2014, ngoài khối lượng xuất khẩu theo Giấy phép kinh doanh điều chỉnh số 260/GPĐC1 ngày 15/01/2001, được xuất khẩu thêm lượng tồn kho tính đến hết năm 2012 theo như đề nghị của Bộ Công Thương”.

Theo công văn số 1459/TCNL-CNT ngày 27/10/2014 của Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) thì “tổng khối lượng than Công ty được xuất khẩu trong năm 2014 tối đa là 810.303 tấn (bao gồm 500.000 tấn theo Giấy phép kinh doanh điều chỉnh số 260/GPĐC1 ngày 15/01/2001 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp và 310.303 tấn than tồn kho tính đến hết năm 2012)”. Tuy nhiên, theo bảng tổng hợp than tiêu thụ theo Giấy phép từ năm 1997 đến hết năm 2014 do Công ty cung cấp kèm theo công văn số 330/LO/VE/A2-XI/2014 ngày 18/11/2014 thì trong năm 2013 đã xuất khẩu 667.007 tấn. Như vậy, trong năm 2014 Công ty còn được phép xuất khẩu tối đa 643.296 tấn (bao gồm 500.000 tấn theo Giấy phép kinh doanh điều chỉnh số 260/GPĐC1 ngày 15/01/2001 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp và 310.303 tấn than tồn kho tính đến hết năm 2012 trừ đi 167.007 tấn đã xuất vượt mức năm 2013)

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thì tổng số lượng than xuất khẩu của Công ty trong 03 quý (quý I, II, III năm 2014) là 629.073 tấn và theo bảng tổng hợp than tiêu thụ theo Giấy phép từ năm 1997 đến hết năm 2014 do Công ty cung cấp nêu trên thì Công ty đã xuất khẩu hết 643.296 tấn.

Liên quan đến việc xuất khẩu than của Công ty, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1046/TCHQ-GSQL ngày 27/01/2014 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan quản lý, giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu than của Công ty, đồng thời lập phiếu theo dõi trừ lùi, đảm bảo khối lượng than xuất khẩu của Công ty không vượt quá khối lượng đã được cho phép.

Theo công văn số 8948/VPCP-KTN ngày 10/11/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: “1. Đồng ý về việc tận thu than thương phẩm từ xít thải tại khu vực mỏ... 2. Việc xuất khẩu than thực hiện theo quy định hiện hành”. Như vậy, nội dung công văn số 8948/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng chính phủ chỉ đồng ý về việc tận thu than thương phẩm và yêu cầu việc xuất khẩu than thực hiện theo quy định hiện hành.

Do đó, để có cơ sở để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục hải quan, đề nghị Quý Bộ có ý kiến về việc xuất khẩu than thương phẩm tận thu của Công ty. Bộ Tài chính đề nghị trường hợp hạn mức năm 2014 đã xuất khẩu hết, số than tận thu nêu trên xuất khẩu sẽ trừ vào hạn mức xuất khẩu của năm 2015 của Công ty.

Bộ Tài chính xin trao đổi với quý Bộ nội dung trên và mong nhận được ý kiến của quý Bộ trước ngày 10/12/2014 để có cơ sở hướng dẫn cơ quan Hải quan thực hiện. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (để biết).
- Lưu: VT, TCHQ (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17725/BTC-TCHQ ngày 04/12/2014 về xuất khẩu than của do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7