Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1771/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ số tiền thuế nhập khẩu được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về nộp tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1771/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1771/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XIN BÙ TRỪ TIỀN THUẾ NHẬP KHẨU TỪ SỐ TIỀN THUẾ NHẬP KHẨU ĐƯỢC HOÀN TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VỀ NỘP TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hải Phòng
- Cục hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty xuất nhập khẩu hàng không
Số 100 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm – Hà Nội

 

Phúc đáp công văn số 717/XNK ngày 14/04/2006 của Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ số tiền thuế nhập khẩu được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về nộp tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng kiểm tra quyết định hoàn thuế số 1502/QĐ-BTC ngày 29/03/2006 của Bộ Tài chính để xác định chính xác số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn; căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không còn nợ thuế nhập khẩu tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng xác nhận số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn theo đề nghị của Công ty và chuyển xác nhận đó cho Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Cục Hải quan Thành phố Hà Nội căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ đó cho Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không được biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội để được giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1771/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ số tiền thuế nhập khẩu được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về nộp tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.383
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200