Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1769/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 22/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1769/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 17/01/2013 về Thành lập Đoàn kiểm tra cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại các cửa sông giáp biển để xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra).

Theo đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận tại công văn số 2385/UBND-KTN ngày 28/5/2013 về việc đề nghị cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phương Thảo Nguyên xuất khẩu cát nhiễm mặn được thu hồi trong quá trình thực hiện dự án nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái (Cảng cá Đông Hải) và nạo vét luồng, vũng đậu Cảng cá Đông Hải thuộc địa bàn phường Đông Hải thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế, có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận và thống nhất việc xuất khẩu cát nhiễm mặn được thu hồi từ dự án nạo vét trên (tại Biên bản làm việc 12/BB-ĐKT ngày 26/7/2013).

Trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận và báo cáo của Đoàn kiểm tra, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phương Thảo Nguyên làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn được thu hồi từ dự án nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái (Cảng cá Đông Hải) và nạo vét luồng, vũng đậu Cảng cá Đông Hải thuộc địa bàn phường Đông Hải thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 28/02/2014 tại văn bản số 1768/BXD-VLXD ngày 22/8/2013.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định hiện hành của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phương Thảo Nguyên trong quá trình thực hiện dự án nạo vét có tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu, đặc biệt lưu ý đến tác động môi trường, sạt lở bờ sông và an toàn đường thủy, hàng hải v.v… Đồng thời, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng 06 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng (báo cáo); nội dung báo cáo về tình hình thực hiện dự án cùng với các đề xuất, kiến nghị nếu có để Bộ Xây dựng nắm bắt tình hình và điều chỉnh trong thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ có sự chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái (Cảng cá Đông Hải) và nạo vét luồng, vũng đậu Cảng cá Đông Hải thuộc địa bàn phường Đông Hải thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phương Thảo Nguyên. Đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Ninh Thuận;
- C/ty TNHH TM DV XD Phương Thảo Nguyên;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1769/BXD-VLXD ngày 22/08/2013 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.528

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94