Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1765/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1765/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện thu phí THC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Formosa Taffeta VN.
(Ấp 1, Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An)

Trả lời công văn số 079/CV.NK 2011 của Quý công ty về việc xin miễn kê khai nộp bổ sung phần phí THC của các tờ khai nhập khẩu thời gian từ 01/06/2007 đến 31/03/2010, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 mục VII phần II Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 thì phí xếp dỡ tại cảng (THC), có liên quan trực tiếp đến bốc, dỡ, xếp và chuyển hàng tại cảng đi, cảng đến, cảng trung chuyển là khoản phải cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 1 mục III phần I Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 thì: Thời điểm xác định trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Vì vậy, đối với các tờ khai đăng ký tại thời điểm có hiệu lực của Thông tư 40/2008/TT-BTC thì việc cộng phí THC vào trị giá tính thuế là đúng quy định.

2. Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 39 Luật quản lý thuế; khoản 16 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ; khoản 2 Điều 23 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì một trong các trường hợp người nộp thuế bị cơ quan Hải quan ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là: Người khai thuế không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ, chính xác các nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

Đối chiếu với quy định trên thì trường hợp của Công ty TNHH Formosa Taffeta VN, nếu thuộc trường hợp phải kê khai và nộp thuế cho phần phí có liên quan trực tiếp đến vận chuyển hàng nhập khẩu đến địa điểm nhập khẩu như: chi phí bốc, dỡ, xếp, chuyển hàng (THC)…nhưng Công ty đã không kê khai nộp thuế cho khoản phí này thì thuộc một trong các trường hợp phải ấn định thuế để thu đủ tiền thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (để biết);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-TG.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1765/TCHQ-TXNK ngày 22/04/2011 về thực hiện thu phí xếp dỡ tại cảng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.833

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152