Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1764/TCHQ-GSQL về việc phân loại dây thép mạ đồng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1764/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 02/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1764/TCHQ-GSQL
V/v phân loại dây thép mạ đồng

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua phản ánh của một số đơn vị và rà soát việc áp mã số đối với mặt hàng “dây thép hợp kim phủ mạ đồng dùng hàn hồ quang điện”, hiện nay một số doanh nghiệp, cơ quan Hải quan phân loại chưa đúng với quy định trong Biểu thuế nhập khẩu. Để thống nhất phân loại mặt hàng trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàng “dây thép hợp kim, phủ mạ đồng, dùng hàn hồ quang điện, dạng cuộn” được phân loại vào nhóm 83.11, mã số 8311.20.10.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 29% (Biểu thuế ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 28% (Biểu thuế ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC).

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện phân loại, áp mã số, thuế suất đúng quy định, đồng thời rà soát, kiểm tra lại việc phân loại và tính thuế đối với mặt hàng nhập khẩu từ 01/01/2008 đến 31/01/2009. Đối với trường hợp phân loại không đúng với hướng dẫn thì thực hiện truy thu thuế và xử lý (nếu có hành vi gian lận trốn thuế) theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện thống nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục KTSTQ, Cục ĐT CBL;
Vụ KTTT XNK, Vụ GSQL;
- Các Trung tâm PTPL Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam;
- Lưu: VT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1764/TCHQ-GSQL về việc phân loại dây thép mạ đồng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


980
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55