Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1763/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1763/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu linh kiện xe ôtô của Công ty TNHH Ford Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Ford Việt Nam;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
(Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Trả lời các công văn số 36/CV-FLV ngày 08/4/2011 và số 47/CV-FLV ngày 20/4/2011 của Công ty TNHH Ford Việt Nam về chính sách thuế đối với bộ linh kiện nhập khẩu để lắp ráp xe ô tô không đảm bảo độ rời rạc theo Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trong khi chờ sửa đổi quy định về phân loại và tính thuế đối với linh kiện nhập khẩu để lắp ráp xe ô tô tại Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Hải Dương tạm dừng việc ấn định thuế theo mức thuế suất của xe ô tô nguyên chiếc đối với các lô hàng linh kiện đã nhập khẩu để lắp ráp xe ôtô của Công ty. Trước mắt, cho phép tiếp tục thông quan và tạm tính thuế theo mức thuế suất của từng linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để phục vụ sản xuất.

2. Điều kiện để tạm dừng việc ấn định thuế: Công ty TNHH Ford Việt Nam phải có văn bản gửi cơ quan hải quan cam kết thực hiện theo đúng quyết định của Bộ Tài chính khi có kết luận chính thức về việc phân loại và tính thuế đối với linh kiện để lắp ráp xe ô tô do Công ty nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Ford Việt Nam và Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- Cục ĐTCBL (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1763/TCHQ-TXNK ngày 22/04/2011 về thuế nhập khẩu linh kiện xe ôtô của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.521

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!