Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1763/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1763/TCHQ-GSQL
V/v: trả lời vướng mắc về kiểm tra chất lượng thực phẩm nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH TM-SX&DV Toàn Hóa
(Địa chỉ: 62/6 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM)

Trả lời công văn số 01/2005/CV-CT ngày 19/4/2005 của Công ty về vướng mắc trong thực hiện Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định về kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Các vướng mắc nêu tại Điểm 1, 2, 3 thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001 hướng dẫn về thủ tục hải quan và kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa XNK cho đến nay vẫn còn hiệu lực.

Căn cứ hướng dẫn tại Mục 6 phần I của Thông tư số 37 nêu trên, nếu Công ty nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm thì chỉ phải đăng ký kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ quan có chức năng kiểm tra thuộc Bộ Y tế nêu tại Quyết định 117/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 26/01/2000 của Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), Công ty không phải tiếp tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu nữa.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ KHCN;
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1763/TCHQ-GSQL ngày 09/05/2005 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong thực hiện Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định về kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.859

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!