Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1754/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin miễn thuế vật tư thiết bị phục vụ dự án đóng tàu

Số hiệu: 1754/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1754/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XIN MIỄN THUẾ VẬT TƯ THIẾT BỊ PHỤC VỤ DỰ ÁN ĐÓNG TÀU

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hải Phòng
- Nhà máy đóng tàu Hạ Long

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 477 ngày 12.4.2006 của Nhà máy đóng tàu Hạ Long về việc: xin miễn thuế vật tư thiết bị phục vụ dự án đóng tàu nhập khẩu theo tờ khai số 6487 NKD/KVI ngày 19.8.2003 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực I, Cục Hải quan TP. Hải Phòng; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22.12.1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 477 của Nhà máy đóng tàu Hạ Long gửi để Cục Hải quan TP. Hải Phòng xử lý theo chức năng và thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Nhà máy đóng tàu Hạ Long và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1754/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin miễn thuế vật tư thiết bị phục vụ dự án đóng tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209