Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1750/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1750/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 10/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1750/TCHQ-TXNK
V/v Hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH ABB;
(Km 9, Quốc lộ 1A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 99/ABB ngày 06/03/2012 của Công ty TNHH ABB về việc vướng mắc xin hướng dẫn giải quyết hoàn thuế nhập khẩu hàng nhập lại để bảo hành sửa chữa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ hướng dẫn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Căn cứ điểm 7 Điều 113 mục 7 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu;

Trường hợp hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, nếu hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau nhưng không đáp ứng được điều kiện quy định về thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế xuất khẩu và không thu thuế nhập khẩu sau theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 128 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ quy định nêu trên, kiểm tra hồ sơ hai lô hàng của Công ty TNHH ABB đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu tờ khai trở lại tại các tờ khai số 96/NK/NT/T01E ngày 22/07/2011, tờ khai số 97/NK/NT/TO1E ngày 22/07/2011 và sau đó thực tế đã tái xuất tại các tờ khai số 56/XK/XT/TO1E ngày 29/09/2011, tờ khai số 57/XK/XT/TO1E ngày 29/9/2011 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội nếu xác định hàng hóa xuất khẩu đã được nhập khẩu để sửa chữa nay đã thực tái xuất thì xử lý hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp cho doanh nghiệp theo quy định.

Thông báo để Công ty TNHH ABB được biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1750/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.405

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91