Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1750/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại mặt hàng bột cát oxit silic nghiền do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1750/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 04/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1750/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng bột cát oxit silic nghiền

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 57/PTPLHCM-NV ngày 04/02/2015 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM, kiến nghị về việc phân loại mặt hàng bột cát nghiền tại Thông báo KQPL số 9035/TB-TCHQ ngày 21/07/2014 của Tổng cục Hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, cát oxit silic được định danh tại mã số 2505.10.00 “- Cát oxit silic và cát thạch anh”.

Theo chú giải 1 Chương 25: Trừ một số trường hợp hoặc chú giải 4 của Chương này có những yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm các sản phẩm ở dạng thô hoặc mới chỉ được làm sạch …, đã nghiền, ép ...

Để thống nhất trong phân loại, Bộ Tài chính đã có công văn số 9245/BTC-TCHQ ngày 09/07/2014 phân loại mặt hàng bột cát oxit silic nghiền thuộc mã số 2505.10.00 (gửi kèm công văn).

Tại thông báo kết quả phân tích, Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM xác định mẫu hàng là cát oxit silic đã được nghiền, dạng bột nên thỏa mãn chú giải 1 Chương 25 và được phân loại thuộc mã số 2505.10.00 như hướng dẫn tại công văn nêu trên của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các chi nhánh;
- Lưu: VT, TXNK-Thanh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1750/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại mặt hàng bột cát oxit silic nghiền do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.028
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76