Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 175/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK chuyển cửa khẩu

Số hiệu: 175/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 175/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty đầu tư phát triển thương mại quốc tế  

 

Trả lời công văn số 74/CV-CT ngày 10/1/2006 của Công ty đầu tư phát triển thương mại Quốc tế thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thì mặt hàng rượu vang nhập khẩu theo loại hình kinh doanh thuộc mặt hàng không được phép chuyển cửa khẩu.

Do vậy, đề nghị Công ty đầu tư phát triển thương mại Quốc tế mở tờ khai cho số lô hàng rượu vang còn lại là 2.859 thùng tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực III thuộc Cục Hải quan Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hải Phòng;
- Cục HQ TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 175/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.335
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228