Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1749/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu nhà máy thủy điện Nậm Pung do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1749/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 10/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1749/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu nhà máy thủy điện Nậm Pung

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thủy điện Nậm Pung Intracom
(02 Phan Huy Chú, P. Cốc Lếu, thành phố Lào Cai)

 

Trả lời công văn số 19/CV-CT ngày 24/3/2012 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Pung Intracom về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Pung, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12; Điều 17 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc; Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Việc xác định linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm,… để lắp ráp hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc nhập khẩu được căn cứ theo tài liệu thiết kế kỹ thuật của nhà sản xuất và phải phù hợp nguyên tắc phân loại hàng hóa tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu.

Trường hợp Công ty cổ phần thủy điện Nậm Pung Intracom nhập khẩu hàng hóa cho dự án ưu đãi đầu tư theo trình bày của Công ty tại công văn số 19/CV-CT nêu trên là các loại cáp nguồn, cáp điều khiển đã được thiết kế, chế tạo theo đúng thiết kế kỹ thuật của nhà sản xuất để lắp ráp đồng bộ với máy móc, thiết bị, phù hợp với nguyên tắc phân loại hàng hóa thì được miễn thuế nhập khẩu; Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không đảm bảo hướng dẫn nêu trên đồng thời thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thì không được miễn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phần thủy điện Nậm Pung Intracom được biết liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết để được xem xét, giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hq Lào Cai;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1749/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu nhà máy thủy điện Nậm Pung do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.360

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172