Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1748/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về thời điểm hiệu lực của chữ ký trên C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1748/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 17/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1748/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc về thời điểm hiệu lực của chữ ký trên C/O

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nội

Trả lời công văn số 477/HQHN-NV ngày 04/04/2008 của Cục Hải quan Hà Nội về vướng mắc liên quan đến thời điểm hiệu lực chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O mẫu D Indonesia, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

- Tất cả thông báo mẫu dấu, chữ ký của các cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D đều được Tổng cục hải quan sao gửi cho các Cục hải quan địa phương. Đối với các thông báo chữ ký được cập nhật, trừ khi trong thông báo ghi rõ về việc hết hiệu lực của chữ ký nào đó, tất cả các chữ ký đã được thông báo trước đây vẫn có hiệu lực (thời điểm hiệu lực là thời điểm lần đầu chữ ký đó được thông báo).

- Đối với trường hợp chữ ký của ông Entjep Suherman, người có thẩm quyền cấp C/O của phòng cấp jakarta, Indonesia (mã 09.00):

+ Công văn số 5018/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2006 của Tổng cục hải quan sao gửi thông báo mẫu chữ ký C/O mẫu D của Indonesia: Mã vùng 09.00, ông Entjep Suherman thay thế cho ông Jimmy Pattinasarany từ ngày 22/8/2006. Như vậy, chữ ký của ông Entjep Suherman có hiệu lực từ ngày 22/8/2006.

+ Công văn số 734/TCHQ-GSQL ngày 25/2/2008 thông báo: mã vùng 09.00, ông Enny Retnowati thay thế cho ông Entjep Suherman (trông thông báo tên ông Entjep Suherman bị viết sai chính tả). Theo đó, mã vùng 09.00, chữ ký của ông Entjep hết hiệu lực vào ngày 22/10/2007.

+ Do vậy, thời gian hiệu lực của chữ ký ông Entjep Suherman ở mã vùng 09.00 là từ 22/8/2006 đến 22/10/2007.

- Đề nghị Cục Hải quan địa phương khi đối chiếu dấu, chữ ký trên C/O với mẫu dấu, mẫu chữ ký trong thông báo cần nghiên cứu kỹ nội dung thông báo (bằng tiếng Anh) của các cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của các nước có liên quan về thời điểm hiệu lực của chữ ký.

Tổng cục thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1748/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về thời điểm hiệu lực của chữ ký trên C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.238
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69