Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1748/TCHQ-GSQL vướng mắc đối với dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất cho tàu nước ngoài tại cảng biển quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1748/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1748/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc đối với dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất cho tàu nước ngoài tại các cảng biển quốc tế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 15/3/2013 của Công ty TNHH giao nhận hàng hóa E.I về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua Tổng cục Hải quan đã có công văn số 514/TCHQ-GSQL ngày 21/01/2013 và công văn số 1174/TCHQ-GSQL ngày 07/3/2013 trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH giao nhận hàng hóa E.I về thủ tục hải quan đối với mặt hàng dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất cho tàu biển nước ngoài có lịch trình chạy tuyến quốc tế, tại các cảng biển quốc tế, theo đó: Dầu nhờn dùng cho máy thủy gửi kho ngoại quan được xuất cho tàu biển nước ngoài có lịch trình chạy tuyến quốc tế, neo đậu tại các cảng biển quốc tế với điều kiện phải làm thủ tục xuất cảnh tại các cảng biển quốc tế, không chuyển cảng chạy trong nội địa.

Do vậy đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan KCX Linh Trung căn cứ hướng dẫn tại các công văn dẫn trên, làm thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan đến cảng biển quốc tế nơi tàu biển nước ngoài neo đậu cho Công ty TNHH giao nhận hàng hóa E.I.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH giao nhận hàng hóa E.I
đ/c: 182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1748/TCHQ-GSQL vướng mắc đối với dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất cho tàu nước ngoài tại cảng biển quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.316
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196