Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1745/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1745/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 05/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1745/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

Hội AMIS FRANCE - VIỆT NAM.
(Đ/c: 28/tổ 41 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1510/CV/Ttr-AMISFVN ngày 25/3/2013 của Hội AMIS FRANCE - VIỆT NAM về việc đề nghị xét miễn thuế hàng nhập khẩu mang mục đích nhân đạo. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c (c.2), Khoản 4 Điều 105, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì: Hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa học thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp Hội Amis France - Vietnam phối hợp với Công ty Unimex nhập khẩu 01 lô hàng rượu vang Bordeaux từ Pháp về Việt Nam và bán hàng ra thị trường để thu lợi nhuận, đóng góp để làm nguồn tài trợ cho các hoạt động nhân đạo không thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hội AMIS FRANCE - VIỆT NAM được biết và thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản thuế theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục HQ Quản lý hàng ĐT-GC Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1745/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.692
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41