Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1743/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1743/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe hai bánh gắn máy từ nước ngoài vào Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tỉnh

Trả lời công văn số 274/HQHT-NV ngày 30/3/2011 của Cục Hải quan Hà Tĩnh về việc làm thủ tục nhập khẩu xe mô tô (xe hai bánh gắn máy) từ nước ngoài vào Khu kinh tế cửa khẩu (Khu KTCK) Cầu Treo để bán cho cư dân trong Khu KTCK này và việc quản lý sau khi nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 27 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007, Thủ tướng Chính phủ để giao cho UBND tỉnh Hà Tĩnh "Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành Quy chế riêng, bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo".

Tại điểm 1.7 khoản 1, mục II Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính quy định "UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định về quản lý việc mua hàng miễn thuế đối với cư dân cư trú trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo".

Căn cứ Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính, ngày 20/5/2009 UBND tỉnh Hà Tỉnh để có Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và phối hợp hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trong đó có quy định về mua, quản lý, và sử dụng xe ô tô theo Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng chưa có quy định về mua, quản lý và sử dụng đối với xe hai bánh gắn máy.

Xe hai bánh gắn máy cũng được người dân mua để làm phương tiện đi lại như xe ô tô, vì vậy phải được quản lý tương tự như xe ô tô.

Do đó, để cơ quan Hải quan có thể quản lý được, ngăn chặn việc tham lậu vào nội địa, đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh có văn bản đề xuất báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh, bổ sung vào Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định việc mua, quản lý và sử dụng đối với xe hai bánh gắn máy trong Khu KTCK Cầu Treo.

Căn cứ quy định về việc mua, quản lý và sử dụng xe hai bánh gắn máy trong Khu KTCK Cầu Treo của UBND tỉnh Hà Tĩnh và các quy định hiện hành về chính sách quản lý hàng hóa XNK, chính sách thuế, thủ tục hải quan áp dụng cho Khu KTCK này, Cục Hải quan Hà Tĩnh làm thủ tục cho doanh nghiệp và thực hiện các biện pháp quản lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hà Tĩnh được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1743/TCHQ-GSQL ngày 22/04/2011 về nhập khẩu xe hai bánh gắn máy từ nước ngoài vào Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.372

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196