Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 174/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế rượu nhập khẩu

Số hiệu: 174/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 08/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế rượu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo số 3626/HQTP-TGTT ngày 01/11/2006 và công văn số 4092/HQTP.TGTT tháng 12 năm 2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại các lô hàng rượu nhập khẩu năm 2005 qua Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh của Công ty TNHH TM DV Quốc tế Vang và Công ty TNHH TM DV Thế giới Vang; các lô hàng rượu Vang đỏ và trắng Mimosa của Công ty TNHH Thắng Phong. Qua xem xét hồ sơ và quá trình giải quyết khiếu nại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc giải quyết khiếu nại các lô hàng rượu nhập khẩu của Công ty Quốc tế Vang và Công ty TNHH Thắng Phong, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3225/TCHQ-KTTT ngày 15/8/2006 đồng ý đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Nghị định 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ, Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1361/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 25/11/2004 của Tổng cục Hải quan; các công văn chỉ đạo cụ thể nêu trên để xem xét, giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền, chế độ quy định.

Trường hợp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thấy mức giá xác định và đã ra quyết định phù hợp, thì hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục khiếu nại ra Tòa án hành chính theo thẩm quyền quy định tại Luật khiếu nại tố cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 174/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế rượu nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.339
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126