Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1721/TCHQ-GSQL năm 2015 về thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1721/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1721/TCHQ-GSQL
V/v thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
(Đ/c: Số 105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu)

 

Tiếp theo công văn số 15469/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2014 của Tổng cục Hải quan, trên cơ sở cuộc họp ngày 03/2/2015 tại Tổng cục Hải quan giải quyết vướng mắc về việc thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí giữa Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Giao Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu căn cứ Danh mục hàng hóa do Liên doanh nhập khẩu miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí và xử lý như sau:

1. Đối với hàng hóa thanh lý là máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng nhập khẩu trên 10 năm kể từ năm nhập khẩu cho đến khi thanh lý và đã đưa vào sử dụng thì thực hiện theo nội dung điểm 1 công văn số 15469/TCHQ-GSQL nêu trên và phải đảm bảo nguyên tắc hàng hóa nhập khẩu trước thanh lý trước (theo từng mặt hàng). Trong quá trình làm thủ tục thanh lý, nếu có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thanh lý không đúng quy định, yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện kiểm tra sau thông quan ngay sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý.

Trên cơ sở cam kết của Liên doanh về việc còn lưu giữ tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa miễn thuế nay đưa vào thanh lý thì không xem xét xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không lưu giữ hồ sơ hải quan.

2. Đối với máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng chưa qua sử dụng và phương tiện chưa qua sử dụng hoặc đã qua sử dụng, khi thanh lý thực hiện theo đúng quy định tại điểm c.1, khoản 3 Điều 46 và khoản 8, Điều 11 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1721/TCHQ-GSQL năm 2015 về thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66