Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1720/TCHQ-GSQL năm 2015 về chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1720/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1720/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 348/HQHN-GSQL ngày 09/02/2015 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đồng ý để Đại sứ quán Nga tại Hà Nội được nhận chuyển nhượng chiếc xe ô tô hiệu Toyota Avalon, sản xuất tại Hoa Kỳ năm 2006, số khung 4T1BK36B27U189987, số máy 2GR6127538 của ông Lapakov Denis - Tùy viên Đại sứ quán Nga tại Hà Nội cho Đại sứ quán Nga tại Hà Nội với điều kiện Đại sứ quán Nga tại Hà Nội còn tiêu chuẩn định lượng tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô theo quy định.

2. Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính để giải quyết thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô nêu trên.

3. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội lưu ý Đại sứ quán Nga tại Hà Nội về thủ tục chuyển nhượng và thời điểm thực hiện được quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính đối với các trường hợp xe của các cá nhân khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam nhưng chưa thực hiện chuyển nhượng xe.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1720/TCHQ-GSQL năm 2015 về chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.681
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77