Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 172/GSQL-TH năm 2015 về giám sát phương tiện, hàng hóa tái xuất qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 172/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 09/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/GSQL-TH
V/v  giám sát phương tiện, hàng hóa tái xuất qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 265/HQLC - NV ngày 13/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai báo cáo vướng mắc trong thực hiện giám sát phương tiện vận chuyển hàng hóa qua lại thường xuyên khu vực cửa khẩu phụ Bản Vược, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến một số nội dung sau:

1. Về công tác giám sát phương tiện và hàng hóa xuất qua cửa khẩu phụ Bản Vược:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện theo đúng quy định tại Điều 81 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và quy định về giám sát phương tiện thường xuyên qua lại cửa khẩu biên giới theo Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh mang tính đặc thù về công tác giám sát hải quan tại địa bàn quản lý của đơn vị thì Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ khoản 2 Điều 14 Quyết định 2344/QĐ-TCHQ dẫn trên để xây dựng quy định công tác giám sát đối với phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa thường xuyên qua lại cửa khẩu phù hợp với thực tế tại địa phương. Dự thảo gửi về Tổng cục Hải quan phê duyệt trước khi ban hành thực hiện, đồng thời Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh có chỉ đạo nhằm đảm bảo giám sát, quản chặt chẽ không để tình trạng lợi dụng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

2. Về công tác báo cáo cấp trên:

Ngày 15/01/2015 Tổng cục Hải quan có công văn số 316/TCHQ - GSQL gửi Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, trong đó có nội dung yêu cầu báo cáo cụ thể việc làm thủ tục tạm nhập lô hàng Phốt pho vàng tại tờ khai số 44/NTX/B13C ngày 23/7/2013 và tờ khai số 47/NTX/B13C ngày 23/7/2013 qua cửa khẩu phụ Mường Khương; phô tô toàn bộ hồ sơ của các lô hàng tạm nhập qua cửa khẩu phụ (nếu có) cùng hồ sơ của các lô hàng trên gửi kèm báo cáo giải trình trước ngày 25/01/2015. Tuy nhiên đến nay Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chưa có báo cáo bằng văn bản và không có thông tin trao đổi với Cục GSQL để báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai báo cáo gấp và đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại công văn 316/TCHQ-GSQL .

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu:VT,TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 172/GSQL-TH năm 2015 về giám sát phương tiện, hàng hóa tái xuất qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.804
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49