Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1716/TCHQ-GSQL về thay đổi vị trí xây dựng kho ngoại quan của Công ty TECS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1716/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1716/TCHQ-GSQL
V/v thay đổi vị trí xây dựng kho ngoại quan của Công ty TECS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 504/HQHCM-GSQL ngày 20/02/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS) đề nghị được thay đổi vị trí xây dựng kho ngoại quan so với chủ trương thành lập kho ngoại quan tại công văn số 304/TCHQ-GSQL ngày 20/01/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 469/QĐ-TCHQ ngày 15/03/2010 Công nhận địa điểm số 6 đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất là địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế. Mục đích thành lập để tập trung các Công ty chuyển phát nhanh, nay xây dựng kho ngoại quan tại đây không hợp lý, không đúng với chủ trương ban đầu.

2. Chủ trương thành lập kho ngoại quan đã được cấp từ đầu năm 2011, đến nay Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất chưa triển khai. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty TECS xây dựng kho ngoại quan đúng vị trí đã được Tổng cục Hải quan đồng ý chủ trương tại công văn số 304/TCHQ-GSQL ngày 20/01/2011 và thực hiện tiến độ xây dựng đúng như cam kết. Trường hợp kéo dài quá thời gian không có lý do chính đáng thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Hải quan thu hồi chủ trương thành lập kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1716/TCHQ-GSQL về thay đổi vị trí xây dựng kho ngoại quan của Công ty TECS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.275
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127