Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1715/TCHQ-GSQL về nhập khẩu 02 chiếc xe ôtô là quà tặng của tỉnh Hủa Phăn - Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1715/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1715/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu 02 chiếc xe ôtô là quà tặng của tỉnh Hủa Phăn - CHDCND Lào

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Phúc đáp công văn số 1574/UBND-QT ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3081/BTC-QLCS ngày 11/3/2013 về việc thủ tục nhận quà tặng xe ô tô do tỉnh Hủa Phăn - CHDCND Lào tặng cho tỉnh Thanh Hóa, ý kiến của Bộ Công Thương nêu tại công văn số 2149/BCT-XNK ngày 15/3/2013 về việc nhập khẩu xe ôtô là quà tặng qua cửa khẩu tỉnh Hủa Phăn - CHDCND Lào, Tổng cục Hải quan đồng ý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa được tiếp nhận 02 chiếc xe ôtô hiệu Toyota Landcruiser, chưa qua sử dụng, là quà tặng của tỉnh Hủa Phăn - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa qua cửa khẩu quốc tế Na Mèo - tỉnh Thanh Hóa.

1. Về thủ tục nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô là quà tặng nêu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu.

2. Về chính sách thuế, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện nội dung hướng dẫn tại công văn số 3081/BTC-QLCS ngày 11/3/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Thanh Hóa (để t/h);
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1715/TCHQ-GSQL về nhập khẩu 02 chiếc xe ôtô là quà tặng của tỉnh Hủa Phăn - Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.237
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196