Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1709/TCHQ-TXNK năm 2017 xử lý thuế hàng hóa bị tổn thất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1709/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 16/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa bị tổn thất

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH Kính Việt Hưng.
(KCN Như Quỳnh, TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 661/HQHN-TXNK ngày 6/3/2017 của Cục Hải quan TP. Hà Nội; công văn số 170/VHG-XNK ngày 09/3/2017 Công ty TMHH Kính Việt Hưng về việc giải trình nguyên nhân và đề nghị xem xét giảm thuế đối với kính nhập khẩu bị tổn thất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) quy định hàng hóa xuất khẩu, nhp khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bhư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thm quyền giám đnh chứng nhn thì được xét giảm thuế.

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhp khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan nếu bhư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thm quyền giám đnh, chứng nhn thì được xét giảm thuế tương ứng vi tỷ lệ tn thất thc tế của hàng hóa. Cơ quan Hải quan căn cứ vào số lượng hàng hóa bị mất mát và tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa đã được giám định, chứng nhận để xét giảm thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 111 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhp khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan, nếu bhư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức thẩm quyền giám đnh chng nhn thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tn thất thc tế của hàng hóa.

Căn cứ công văn số 661/HQHN-TXNK ngày 06/03/2017 của Cục Hải quan TP. Hà Nội xác nhận thời điểm phát hiện lô hàng kính nhập khẩu thuộc tờ khai số 100985480852/A11 của Công ty TNHH Kính Việt Hưng bị vỡ ngày 10/8/2016 vẫn đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan tại khu vực giám sát.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý lô hàng kính bị tổn thất của Công ty TNHH Kính Việt Hưng trên địa bàn quản lý của đơn vị. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, nếu xác định lô hàng kính của Công ty thực nhập khẩu, khi bị vỡ lô hàng vẫn nằm trong khu vực giám sát của cơ quan hải quan, doanh nghiệp có văn bản cam kết được cơ quan hải quan xác nhận tình trạng hàng hóa bị tổn thất; được tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Cục Hải quan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật kết quả kiểm tra, xác nhận tình trạng hàng hóa bị tổn thất nêu trên và việc xét giảm thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1709/TCHQ-TXNK năm 2017 xử lý thuế hàng hóa bị tổn thất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


640

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227