Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 17/GSQL-GQ2 năm 2015 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 17/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 07/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 17/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Linh Nhật.
(Đ/c: Số 113 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội)

Trả lời công văn số 144/1410-LN ngày 09/10/2014 của Công ty TNHH Linh Nhật về thủ tục xuất khẩu trục (hay còn gọi là FLANGE) ra nước ngoài để thực hiện công đoạn lắp và cân đá mài vào trục (FLANGE) và nhập khẩu sản phẩm trở lại (bao gồm FLANGE + đá mài), Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc Công ty xuất khẩu trục (FLANGE) sang Thái Lan để thực hiện công đoạn lắp và cân đá mài vào trục (FLANGE) sau đó nhập khẩu sản phẩm trở lại không điều chỉnh bởi quy định tại khoản 3 Điều 54 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với trường hợp xuất khẩu trục (FLANGE) ra nước ngoài để lắp và cân đá Công ty có thể thực hiện theo loại hình đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài theo quy định tại Mục 3 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính.

2. Về mã số HS: nội dung thông tin do Công ty cung cấp tại công văn số 144/1410-LN chưa đầy đủ, do đó, cơ quan Hải quan không có đủ cơ sở để xác định mã số mặt hàng trên, đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể để xác định mã số.

Trường hợp, Công ty không xác định được mã số hàng hóa theo hướng dẫn tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC thì có đơn đề nghị xác định trước mã số (kèm đầy đủ hồ sơ) đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi Công ty dự kiến làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17/GSQL-GQ2 năm 2015 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.038

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190