Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1694/GSQL-GQ2 năm 2014 về thủ tục hải quan đối với thanh lý chuyển đổi mục đích sử dụng máy móc thiết bị đã nhập miễn thuế tạo tài sản cố định do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1694/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 19/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1694/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Changyang Việt Nam
(D10/89Q Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. HCM)

Trả lời công văn số 20141122/CH ngày 22/11/2014 của công ty TNHH Changyang Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục thanh lý chuyển đổi mục đích sử dụng máy móc thiết bị đã nhập miễn thuế tạo tài sản cố định, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, đề nghị công ty TNHH Changyang Việt Nam căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 46, Mục 3, Chương II và Điều 112, mục 6, phần IV, chương III Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1694/GSQL-GQ2 năm 2014 về thủ tục hải quan đối với thanh lý chuyển đổi mục đích sử dụng máy móc thiết bị đã nhập miễn thuế tạo tài sản cố định do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.340

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179