Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1687/TCHQ-GSQL năm 2015 thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ của Công ty Hợp Nhất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1687/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1687/TCHQ-GSQL
V/v thông quan hàng hóa XK, NK, QC qua dịch vụ CPN đường bộ của Công ty Hợp Nhất

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất.
(Đ/c: 60C Lê Thị Riêng, P. Bến thành, Q. 1, TP. HCM)

 

Về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 434/HQHCM-GSQL ngày 11/02/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và tại công văn số 10/HNC ngày 25/02/2015 của Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Quốc tế Hợp Nhất về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ các quy định tại Điều 4 Thông tư số 36/2011/TT-BTC địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, ngày 02/02/2012, Bộ Tài chính có Quyết định số 182/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Hải quan Bưu điện sát nhập với Đội thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Do đó, việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh đường bộ do Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

2. Đồng ý để Công ty Cổ phần Hợp Nhất được thực hiện dịch vụ thông quan hàng hóa chuyển phát nhanh bằng đường bộ khi đáp ứng các quy định tại thông tư số 36/2011/TT-BTC theo kiến nghị của Công ty tại công văn số 08/HNC dẫn trên, cụ thể như sau:

Tuyến đường, cửa khẩu: “Từ Việt Nam đến Campuchia và ngược lại qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - tỉnh Tây Ninh.”

Địa điểm làm thủ tục hải quan:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được làm thủ tục hải quan tại Địa điểm kiểm tra tập trung của Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất tại Số 06 Thăng Long, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa xuất cảnh, nhập cảnh được làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu do Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài thực hiện.

3. Giao Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, thẩm định các điều kiện quy định tại Thông tư số 36/2011/TT-BTC như tuyến đường, cửa khẩu, địa điểm làm thủ tục hải quan của Công ty Cổ phần Hợp Nhất, trường hợp đáp ứng công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ của Công ty thì tiến hành thủ tục theo quy định tại Thông tư số 36/2011/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b.)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1687/TCHQ-GSQL năm 2015 thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ của Công ty Hợp Nhất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.284
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238