Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ ngày 19/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc những mã số XNK đã được thay đổi và những mã số XNK đã được thu hồi

Số hiệu: 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 19/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ
V/v những mã số XNK có thay đổi và những mã số XNK đã được thu hồi

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2002

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

 

Thực hiện Thông tư số 07/2001/TT-TCHQ ngày 8-10-2001 của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số XNK khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ ngày 11-03-2002 đến ngày 17-04-2002, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã nhận được thông báo về danh sách các thương nhân đổi tên, các thương nhân thay đổi mã số XNK và các thương nhân giải thể đã được Cục hải quan các Tỉnh, Thành phố thu hồi giấy chứng nhận mã số XNK. Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã tiến hành tập hợp toàn bộ mã số XNK đã thay đổi và mã số XNK đã thu hồi trên toàn quốc (có danh sách kèm theo).

Cục CNTT & Thống kê Hải quan xin thông báo tới Hải quan các Tỉnh, Thành phố và các Vụ, Cục của Tổng cục biết để theo dõi.

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

 

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN GIẢI THỂ ĐÃ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ XNK
(Kèm theo công văn số 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ)

Mã số thuế

Tên đơn vị

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

5800000946

Cty Nông phẩm Đà Lạt

15/04/2002

Đăk Lăk

3600238264

Cty Hoá chất Shell Việt Nam

02/04/2002

Đồng Nai

3600239966

Cty TNHH Shell CoDaMo Việt Nam

02/04/2002

Đồng Nai

3600258895

Cty Hữu hạn Shell Gas Sài Gòn

02/04/2002

Đồng Nai

3700148769

Cty TNHH Thoại An

21/03/2002

Bình Dương

2900325396

Cty TNHH Shell Bitumen Việt Nam

02/04/2002

Nghệ An

3900243240

Cty Thương mại XNK Tây Ninh

02/04/2002

Tây Ninh

0301331559

Cty TNHH Thương mại Nam Đông Dương

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN ĐỔI TÊN MÃ SỐ XNK VẪN GIỮ NGUYÊN
(Kèm theo công văn số 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ)

Mã số thuế

Tên mới

Tên cũ

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

5800296637

Cty TNHH Dệt kim Đà Lạt Tricot

Cty TNHH Dệt kim Fenix Đà Lạt

29/03/2002

Đăk Lăk

3600237278

Cty TNHH Sanrimjohap Vina Co., Ltd

Cty LD Cắt dăm Mảnh gỗ XK

20/03/2002

Đồng Nai

3600242574

Cty TNHH Nec Tokin Electronics Việt Nam

Cty TNHH Tokin Electronics VIETNAM

09/04/2002

Đồng Nai

3500123929

Cty TNHH Xây dựng - Thương mại Vinh Phú

Cty TNHH Xây dựng Vinh Phúc

01/04/2002

Bà Rịa - Vũng Tàu

3700386266

Cty TNHH Tam Việt

Cty TNHH Quảng Đạt

22/03/2002

Bình Dương

1800448829

Cty TNHH Three Top Việt Nam

Cty TNHH Three Top Kim Xuân

28/03/2002

Cần Thơ

1800155188002

Cty Cổ phần Thuỷ sản Mekong

Cty Chế biến Nông sản Thực phẩm Cần Thơ

29/03/2002

Cần Thơ

3100260705

Cty TNHH Lâm Hải

XN Chế biến và KD Thương mại Tổng hợp Lâm Hải

10/04/2002

Quảng Bình

0400101764

Cty Lương thực Đà Nẵng

Cty Lương thực Quảng Nam - Đà Nẵn g

20/03/2002

TP Đà Nẵng

0400124465

Cty Nhật Linh Đà Nẵng

Cty XD Thương mại và DV Tổng hợp Nhật Linh

09/04/2002

TP Đà Nẵng

0100110775

Cty Công nghệ và Phát triển

Cty XNK Kỹ thuật

13/03/2002

TP Hà Nội

0100595625

Cty Cổ phần Giầy Gia Lâm

Cty Sản xuất kinh doanh hàng XNK Gia Lâm

27/03/2002

TP Hà Nội

0100773772

Cty TNHH Thiết bị Y tế, Thương mại và DV

Cty TNHH Trang thiết bị Y tế Thương mại và DV

27/03/2002

TP Hà Nội

0100100456

Cty Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Cty Chế tạo Điện cơ

03/04/2002

TP Hà Nội

0100516771

Cty Cổ phần Xây lắp Công Vinh

Cty TNHH Công Vinh

03/04/2002

TP Hà Nội

0100906990

Cty Điện tử Viễn thông Tin học Etic

Cty TNHH Thành thái

03/04/2002

TP Hà Nội

0200406511

Cty Công nghiệp Tàu thủy và XD Hồng Bàng

Cty Phá dỡ tàu cũ - XNK và XD

19/03/2002

TP Hải Phòng

0800143864

Cty May Thành Đông

Cty Liên doanh XK Thành Đông

19/03/2002

TP Hải Phòng

0900106217

Cty Đay và May Hưng Yên

Cty Đay Hưng Yên

19/03/2002

TP Hải Phòng

 

Mã số thuế

Tên mới

Tên cũ

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

0200373249

Cty Cổ phần Thương mại Du lịch Duyên hải

Cty Cổ phần Khách sạn Du lịch  Duyên hải Hải Phòng

03/04/2002

TP Hải Phòng

0200373471

Cty SX Thép úc SSE

Cty TNHH Thép kết cấu SSE

03/04/2002

TP Hải Phòng

0200324636

Cty TNHH Tân An Thịnh

Cty TNHH Vận tải An Thịnh

17/04/2002

TP Hải Phòng

0300739828

Cty TNHH Việt Nam TOP VISION INDUSTRIES

Cty TNHH Giai Mậu

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0301212456

Khu Liên hợp Nhà ở Trung tâm Thương mại PARKLAND

Cty LD khu Liên hợp Nhà ở Trung tâm TM Legavilias

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0301217863

Cty Thông tin DV Thương mại và Quảng cáo

Cty Thông tin và Quảng cáo SEAPRODEX

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0301224370

Cty TNHH Máy và Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng 1

Cty TNHH Thương mại Hữu Hồng I

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0301441590

Cty Cổ phần Đại Tân Việt

Cty TNHH Thương mại DV Đại Tân Việt

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0301482163

Cty TNHH Chế biến Thực phẩm BERLINA

Cty TNHH Chế biến thực phẩm BINACO

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0302282142

Cty TNHH Thương mại Thủ công Mỹ nghệ Kiến Lâm

Cty TNHH Thương mại TCMN Chí Lâm

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0302343444

Cty TNHH DV SX DL XNK Kỷ Nguyên Việt

Cty TNHH XD Thương mại DV SX Tâm Đồng

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0302505776

Cty Cổ phần Đại Tân Việt

Cty TNHH Thương mại DV Đại Tân Việt

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0302532843

Cty Cổ phần May Tiến Phát

Xí nghiệp May Tiến Phát

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0302533156

Cty Cổ phần Hóa Dược Phẩm MEKOPHAR

Xí nghiệp Dược phẩm TW 24

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN THAY ĐỔI MÃ SỐ XNK GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ XNK CŨ ĐÃ ĐƯỢC THU HỒI
(Kèm theo công văn số 1684/TCHQ-CNNTT&TKHQ)

Mã số cũ

Tên cũ

Mã số mới

Tên mới

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

6000235838

Cty TNHH Đoàn kết

6000411949

Cty Cổ phần SX Thương mại và DV Đoàn Kết

20/03/2002

Đăk Lăk

1800404454

Cty TNHH Three Top Kim Xuân

1800448829

Cty TNHH Three Top Việt Nam

28/03/2002

Cần Thơ

1800155188002

XN Chế biến Nông sản Thực phẩm Cần Thơ

1800448811

Cty Cổ phần Thủy sản Mekong

29/03/2002

Cần Thơ

4200237902

Cty Muốn Khánh Hoà

4200476869

Cty Cổ phần Muối Khánh Hòa

13/03/2002

Khánh Hoà

3400252769

DNTN Chế biến Hải sản Hoà Thuận

3400334877

Cty TNHH Hòa Thuận

20/03/2002

Khánh Hoà

2800582664

DN Vân Anh

2800672477

Cty Vân Anh

18/03/2002

Thanh Hóa

0200288586

HTX thương mại tổng hợp Huy Quang

0200449272

Cty Cổ phần Thực phẩm XK Huy Quang

13/03/2002

TP Hải Phòng

0300467606

XN Dược phẩm TW 24

0302533156

Cty Cổ phần Hóa Dược Phẩm MEKOPHAR

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0301419796

XN may Tiến Phát

0302532843

Cty Cổ phần May Tiến Phát

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0301441590

Cty Cổ phần Đại Tân Việt

0302505776

Cty Cổ phần Đại Tân Việt

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ ngày 19/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc những mã số XNK đã được thay đổi và những mã số XNK đã được thu hồi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.220
DMCA.com Protection Status