Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1675/TXNK-TH năm 2017 về miễn thuế mặt hàng Bộ đầu thu, giải mã truyền hình số mặt đất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1675/TXNK-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 17/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1675/TXNK-TH
V/v miễn thuế mặt hàng Bộ đầu thu, giải mã truyền hình số mặt đất

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ ITT
(Số 15 ngõ 134 Lê Trọng Tn, Thanh Xuân, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1804/2017/CVITT ngày 18/4/2017 của Công ty Cổ phần Công nghệ ITT về việc không thu thuế nhập khẩu mặt hàng “Bộ đầu thu, giải mã truyền hình số mặt đất”. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 23 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì: Hồ sơ đề nghị miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện trước khi làm thủ tục hải quan.

Trường hợp mặt hàng “Bộ đầu thu, giải mã truyền hình số mặt đất” của Công ty Cổ phần Công nghệ ITT nhập khẩu và đề nghị miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan không thuộc đối tượng được giải quyết miễn thuế theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nêu trên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty Cổ phần Công nghệ ITT được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH -Uyên (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1675/TXNK-TH năm 2017 về miễn thuế mặt hàng Bộ đầu thu, giải mã truyền hình số mặt đất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


232

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168