Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 167/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế họat động xuất nhập khẩu do nợ truy thu xe máy

Số hiệu: 167/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 167/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan Tp. Hà Nội
 - Công ty Tiền Phong
15 - hồ xuân hương – hà nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01 CV/TP ngày 05/01/2006 của Công ty Tiền Phong v/v xin giải tỏa cưỡng chế họat động xuất nhập khẩu do nợ truy thu xe máy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay Công ty Tiền Phong còn nợ 43.124.000đ tiền thuế (gồm cả tiền thuế NK và thuế GTGT khâu NK). Đây là số tiền thuế truy thu về giá tính thuế đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo tờ khai số 10/NKDG/BHN ngày 02/02/2005 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội). Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội thì mức giá do Cục Hải quan TP. Hà Nội xác định đối với lô hàng xe máy do Công ty Tiền Phong nhập khẩu nêu trên là đúng quy định tại Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty Tiền Phong lên kế hoạch nộp số tiền thuế nợ đọng nêu trên vào Ngân sách nhà nước trước ngày 31/03/2006.

Để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty Tiền Phong, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty Tiền Phong cho đến hết ngày 31/03/2006 với các điều kiện sau:

1/ Công ty chỉ nợ phần thuế chênh lệch giữa giá khai báo với giá xác định lại của cơ quan Hải quan đối với mặt hàng xe máy (số thuế như đã nêu trên).

2/ Công ty phải có cam kết bằng văn bản về kế hoạch trả nợ (việc trả nợ phải hoàn thành trước ngày 31/03/2006).

Trường hợp Công ty vi phạm 1 trong 2 điều kiện nêu trên, cơ quan hải quan sẽ cưỡng chế ngay hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội và Công ty Tiền Phong được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 167/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế họat động xuất nhập khẩu do nợ truy thu xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25