Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 167/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo thuế nhập khẩu hàng xuất xứ ASEAN - TQ

Số hiệu: 167/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 08/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 167/TCHQ-KTTT
V/v: báo cáo thuế nhập khẩu hàng xuất xứ ASEAN - TQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính đã có Quyết định số 35/2006/QĐ-BTC ngày 12/6/2006 ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho năm 2006 để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc (ACFTA). Tuy nhiên, đến nay phía Trung Quốc vẫn chưa ban hành văn bản pháp lý để hàng hóa của Việt Nam xuất sang Trung Quốc cũng được hưởng thuế suất ACFTA. Để có cơ sở báo cáo Bộ theo yêu cầu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát lại hồ sơ hải quan các lô hàng nhập khẩu từ ASEAN, Trung Quốc đã được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ACFTA theo Quyết định số 35/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, tổng hợp báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan chậm nhất ngày 12/01/2007: tổng số thuế nhập khẩu của các lô hàng đã tính theo thuế suất ACFTA, tổng số thuế nhập khẩu cùng các lô hàng đó nếu tính theo thuế suất ưu đãi (MFN).

Địa chỉ gửi báo cáo: Vụ Kiểm tra – thu thuế XNK. Số Fax: 04.8725919.

Tổng cục Hải quan thông báo các đơn vị biết và thực hiện đúng nội dung và thời hạn yêu cầu. Đơn vị nào báo cáo không chính xác, không đúng nội dung và thời hạn yêu cầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 167/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo thuế nhập khẩu hàng xuất xứ ASEAN - TQ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.427
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126