Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1668/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập tái xuất hàng phục vụ triển lãm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1668/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1668/TCHQ-GSQL
V/v: TNTX hàng phục vụ triển lãm

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Du lịch Hải Phòng
(Địa chỉ: 60A Điện Biên Phủ, TP. Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 76/CV-DLHP ngày 25/04/2005 của Công ty Du lịch Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan và Phần II Mục 2 Thông tư số 18/2001/TT-BTM ngày 12/7/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại thì lô hàng thiết bị làm lạnh của Cty được phép làm thủ tục tạm nhập để phục vụ triển lãm mỹ thuật, sau khi kết thúc triển lãm phải tái xuất sang Trung Quốc. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Tân Thành - Lạng Sơn nơi hàng nhập khẩu để được hướng dẫn làm thủ tục hải quan theo đúng thẩm quyền và đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ;
- Cục Hải quan Lạng Sơn;
- Lưu VT (GSQL-2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1668/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập tái xuất hàng phục vụ triển lãm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112