Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1662/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hoá

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 180211/HOGV ngày 31/02/2011 của công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam về vướng mắc đối với phương tiện chứa hàng hoá theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 50 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; trên cơ sở nội dung báo cáo tại công văn số 382/HQHN-GSQL ngày 11/03/2011 của Cục Hải quan TP Hà Nội, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

Phương tiện chứa hàng hoá theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 50 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính là hộp đang đựng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hộp đang đựng sản phẩm để xuất khẩu, khi làm thủ tục cho lô hàng nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khẩu và làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu sản phẩm thì:

- Thủ tục đối với phương tiện chứa hàng hoá (hộp) thực hiện

- Việc kiểm tra thực tế phương tiện chứa hàng hoá (hộp) thực hiện

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện nội dung trên

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1662/TCHQ-GSQL ngày 19/04/2011 về vướng mắc thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hoá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.714

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!