Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1662/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 23/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/TCHQ-GSQL
V/v: TTHQ đối với nguyên liệu lá thuốc lá gia công NK

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan Cao Bằng;
- Công ty Thuốc lá Đà Nẵng. (Số 1, Đỗ Thúc Tịnh, P. Khuê Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng)

Trả lời Công văn số 153/CHQCB-NV ngày 08/03/2007 của Cục Hải quan Cao Bằng về thủ tục Hải quan đối với các lô hàng nhập khẩu là nguyên liệu lá thuốc lá gia công cho thương nhân nước ngoài của Công ty Thuốc lá Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ;

Căn cứ quy định tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/08/2004 của Bộ Tài chính về thủ tục Hải quan đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài,

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVI không phải là Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, nhưng đã có Đội thủ tục hàng đầu tư, gia công theo hướng dẫn tại Công văn số 5799/TCHQ-GSQL ngày 21/12/2007. Theo quy định tại điểm 3, phần 1 Quy định về thủ tục đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/08/2004 của Bộ Tài chính, thì việc làm thủ tục Hải quan cho hợp đồng gia công (từ tiếp nhận hợp đồng, đăng ký định mức, làm thủ tục Hải quan cho từng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu của hợp đồng, thanh khoản hợp đồng) được thực hiện tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có cơ sở sản xuất đang thực hiện hợp đồng gia công hoặc nơi có trụ sở của doanh nghiệp.

Mặt khác, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng đã được công nhận địa điểm kiểm tra tại nơi sản xuất. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan Cao Bằng và Cục Hải quan có liên quan căn cứ các quy định nêu trên để giải quyết thủ tục chuyển cửa khẩu cho các lô hàng là nguyên liệu lá thuốc lá của Công ty Thuốc lá Đà Nẵng về Đà Nẵng để Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVI làm tiếp thủ tục Hải quan.

Về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu thực hiện theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan; về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài thực hiện theo quy định tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để các đơn vị biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỜNG

Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1662/TCHQ-GSQL ngày 23/03/2007 về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu lá thuốc lá gia công nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.000

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!