Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 165/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu 06 xe ôtô cứu thương đã qua sử dụng do tỉnh Chungcheonam-do (Hàn Quốc) viện trợ cho tỉnh Long An do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 165/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 165/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu 06 xe ôtô cứu thương đã qua sử dụng do tỉnh Chungcheonam-do (Hàn Quốc) viện trợ cho tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3768/HQHCM-GSQL ngày 19/11/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8171/VPCP-QHQT ngày 03/10/2012 của Văn phòng Chính phủ, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Sở Ngoại vụ tỉnh Long An liên hệ với cơ quan giám định có thẩm quyền để xác định chất lượng còn lại của 06 chiếc xe ôtô cứu thương đã qua sử dụng do tỉnh Chungcheonam-do (Hàn Quốc) viện trợ cho Sở Y tế tỉnh Long An. Nếu kết quả giám định chất lượng còn lại của 06 chiếc xe ôtô nêu trên còn 80% so với giá trị sử dụng mới thì giải quyết thủ tục nhập khẩu 06 chiếc xe theo quy định.

2. Trường hợp chất lượng còn lại của 06 chiếc xe không đạt trên 80% so với giá trị sử dụng mới thì đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Long An báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 165/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu 06 xe ôtô cứu thương đã qua sử dụng do tỉnh Chungcheonam-do (Hàn Quốc) viện trợ cho tỉnh Long An do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0