Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1643/TCHQ-TXNK năm 2015 về áp mã HS hệ thống xét nghiệm Elisa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1643/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 27/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1643/TCHQ-TXNK
V/v áp mã HS hệ thống xét nghiệm Elisa

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sinh Nam.
(65D, Tô Hiến Thành, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01CV/2015 ngày 30.1.2015 của Công ty TNHH Sinh Nam về áp mã HS hệ thống xét nghiệm Elisa dự định nhập khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về phân loại hàng hóa:

Tham khảo chú giải HS chi tiết nhóm 90.18 thì: Nhóm 9018 loại trừ Các dụng cụ và máy móc sử dụng trong phòng xét nghiệm máu, dịch tế bào, nước tiểu, v.v... dù các cuộc kiểm tra đó là để chẩn đoán bệnh hay không chẩn đoán bệnh (thường thuộc nhóm 90.27)

Do đó, Hệ thống xét nghiệm Elisa là hệ thống sử dụng phương pháp ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay- xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme) bằng các dụng cụ và máy móc sử dụng trong phòng xét nghiệm máu, dịch tế bào, nước tiểu...dù các cuộc kiểm tra đó là để chuẩn đoán bệnh hay không chuẩn đoán bệnh thì thuộc nhóm 9027.

Do thông tin về hàng hóa công ty dự định nhập khẩu cung cấp tại công văn chưa đầy đủ, do đó chưa xác định được cấu tạo, tính chất, công dụng của hàng hóa...nên Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xác định được mã số chính xác.

Đề nghị Công ty gửi hồ sơ, tài liệu kỹ thuật để xác định được tính chất cấu tạo, công dụng của hàng hóa dự định nhập khẩu theo hướng dẫn tại Điều 7, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính tới cơ quan hải quan nơi dự định làm thủ tục nhập khẩu để được xác định trước mã số theo quy định.

2/ Về thuế giá trị gia tăng:

Tổng cục Hải quan sẽ chuyển ý kiến vướng mắc về thuế giá trị gia tăng của mặt hàng Hệ thống xét nghiệm Elisa do Công ty dự định nhập khẩu đến Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sinh Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1643/TCHQ-TXNK năm 2015 về áp mã HS hệ thống xét nghiệm Elisa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.571
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145