Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1637/XNK-TH năm 2017 về kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng đường do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1637/XNK-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 24/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1637/XNK-TH
V/v kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng đường

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhẫn Hồng Ngọc Việt
(Địa chỉ: Số 054 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Trả lời công văn số 17/CV-NHNV ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Công ty TNHH Nhẫn Hồng Ngọc Việt về việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng đường, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ, mặt hàng đường là hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép hạn ngạch thuế quan. Do vậy, khi kinh doanh tạm nhập tái xuất, thương nhân phải có giấy phép tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương.

Thủ tục và quy trình cấp phép tạm nhập, tái xuất thực hiện theo quy định tại Điều 17, 18 Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

2. Từ tháng 7 năm 2014, trên cơ sở ý kiến đề xuất của các Bộ, ngành liên quan và Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tạm thời ngừng không xem xét cấp phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng đường, trừ trường hợp thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;

- Cục trưởng;
- Lưu: VT, TH, trangnc.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1637/XNK-TH năm 2017 về kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng đường do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.019

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17