Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 16300/BTC-CST năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Glucose Syrup nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 16300/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 27/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16300/BTC-CST
V/v thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Glucose Syrup nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Miwon Việt Nam

Trả lời công văn số 01/2018/CV-MW ngày 29/10/2018 của Công ty TNHH Miwon Việt Nam về việc hướng dẫn áp dụng quy định về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định mặt hàng “Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bù” thuộc đối tượng chịu thuế sut thuế giá trị gia tăng 5%.

Tại Khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2018/QH12 quy định mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt nam của Bộ Tài chính quy định như sau:

17.02

Đường khác, kcả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trn với mt ong tự nhiên; đường caramen.

Thuế suất (%)

1702.90

- Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô:

 

 

- - Mantoza và xirô mantoza:

 

1702.90.11

- - - Mantoza tinh khiết vmặt hoá học

5

1702.90.19

- - - Loi khác

5

 

+ Riêng: Xi rô đường thuộc nhóm 17.02

10

Căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng và Thông tư số 83/2014/TT-BTC , mặt hàng Glucose Syrup áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% được áp dụng thống nhất tại khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại.

Theo hồ sơ gửi kèm công văn số 01/2018/CV-MW (tờ khai hải quan nhập khẩu số 101402502720 ngày 12/5/2017; Hợp đồng mua bán số DS 170414 ngày 14/4/2017 và Giấy chứng nhận phân tích ngày 20/4/2017) thì mặt hàng Công ty nhập khẩu là Glucose Syrup.

Theo công văn số 1608/STQ-DDKTSTQ3 ngày 25/10/2018 của Chi cục kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty đang bán hàng phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng đối với mặt hàng đường Mantoza (Glucose Syrup) là 10%. Việc kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng theo mức thuế suất 10% đối với mặt hàng này của Công ty là đúng quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, tại khâu nhập khu Công ty phải kê khai tính thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Glucose Syrup nhập khẩu là 10%.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty được biết và thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo B
ộ (để b/c);
- Vụ PC; TC
HQ; TCT
- Lưu: VT, CST(xnk).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16300/BTC-CST năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Glucose Syrup nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.417
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233