Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 163/GSQL-GQ1 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 37/2014/TT-BCT

Số hiệu: 163/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 03/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 163/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 37/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 324/HQLS-GSQL ngày 13/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 37/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 04/12/2014 Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số 1633/GSQL-GQ1 trả lời Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 37/2014/TT-BCT. Thông tư số 37/2014/TT-BCT chỉ quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào, Campuchia. Đối với những loại hình xuất khẩu, nhập khẩu khác với loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng gỗ tròn, gỗ xẻ từ Campuchia, Lào, cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại công văn số 1633/GSQL-GQ1 dẫn trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 163/GSQL-GQ1 ngày 03/03/2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 37/2014/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.807

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!