Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 16256/BTC-TCHQ miễn thuế nhập khẩu không thu thuế giá trị gia tăng mặt hàng làm quà từ thiện 2015

Số hiệu: 16256/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16256/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;
- Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh.
(S 1/4 đường Nguyễn Thái Học, phường 3, Thành phố Tây Ninh)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3193/UBND-KTTC ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh; công văn số 933/HPN-GĐXH ngày 29/10/2015 của Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh về việc đề nghmiễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với 74.055 chiếc áo thun nữ của Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen trao tặng để làm quà từ thiện. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; khoản 4 Điều 104 và Điều 107 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; khoản 4 Điều 107 và Điều 110 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì: Hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế trong định mức.

Căn cứ quy định khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ thì: Quà tặng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bộ Tài chính đồng ý miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng cho 74.055 chiếc áo thun nữ được gia công từ nguyên vật liệu nhập khẩu nhưng không xuất khẩu của Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen trao tặng Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh để làm quà từ thiện.

2. Về thủ tc:

Đề nghị Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen cung cấp hồ sơ và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu lô hàng nhập khu của Công ty cho Chi cục Hải quan (nơi đăng ký hợp đồng gia công) để được thanh khoản số nguyên vật liệu dùng sản xuất 74.055 chiếc áo thun nữ nêu trên và thực hiện thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ và khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích từ thiện đi với số hàng hóa trên. Trường hợp, nếu sử dụng sai mục đích hoặc nhượng bán sẽ phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và bị nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Cục GSQL (để t/h);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để t/h);
- Chi cục HQ KCN Trảng Bàng (để t/h);
- CT TNHH Dệt may Hoa Sen;
- Lưu: VT, TCHQ (14 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16256/BTC-TCHQ ngày 03/11/2015 về miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng mặt hàng để làm quà từ thiện do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.823

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!