Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1621/TCT-DNNCN năm 2019 về giá tính lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1621/TCT-DNNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lý Thị Hoài Hương
Ngày ban hành: 23/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1621/TCT-DNNCN
V/v: giá tính lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Pha.
(Địa chỉ: Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Sđiện thoại: 0383381144)

Trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Văn Pha về giá tính lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu Honda Vario150, Vario 125 gửi kèm theo công văn số 564/VPCP-KSTT ngày 19/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc phản ánh, kiến nghị của công dân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy thì trường hợp giá chuyn nhượng của xe máy nhập khẩu Honda có Tên thương mại VARIO 150, th tích làm việc 149,32 cm3 là 48.500.000 đồng thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ tại Bng giá tính lệ phí trước bạ là 68.950.000 đồng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá tại Bảng giá.

Ngày 21/02/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 (có hiệu lực từ ngày 10/04/2019) thì xe máy nhập khẩu Nhãn hiệu Honda có Tên thương mại VARIO 150, thtích làm việc 149,32 cm3 có giá chuyển nhượng trên thị trường biến động từ 5% trở lên so với giá tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ.

Ngày 09/04/2019 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 618/QĐ- BTC về ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (có hiệu lực từ ngày 10/04/2019), trong đó đã điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ xe máy Honda VARIO 150 thể tích làm việc 149,32 cm3 từ 68.950.000 đồng về 50.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để ông Nguyễn Văn Pha được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp ch
ế (TCT);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ
VỤ TRƯỞNG

Lý Thị Hoài Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1621/TCT-DNNCN năm 2019 về giá tính lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


985
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168