Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1621/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Quyết định 106/2007/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1621/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 09/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1621/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc khi thực hiện Quyết định 106/2007/QĐ-BTC  

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Trị

Trả lời công văn số 191/HQQT-NV ngày 10/3/2008 của Cục hải quan Quảng Trị về việc vướng mắc khi thực hiện Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, về việc này, Tổng cục có ý kiến như sau:

Phát sinh một số mặt hàng có mã số không trùng nhau giữa Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT/AFTA giai đoạn 2006-2013 ban hành kèm theo Quyết định 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính mà Cục Hải quan Quảng Trị nêu tại công văn là: Cùng một tên hàng nhưng mã số qui định tại Biểu thuế và Danh mục nêu trên tại khác nhau về mã số chi tiết của hàng hóa (04 số cuối), còn 06 số đầu là như nhau. Đây là bất cập trong quá trình xây dựng Biểu thuế cũng như Danh mục này, Tổng cục tập hợp báo cáo Bộ Tài chính để có biện pháp khắc phục.

Hiện tại, để tránh những sai sót khi vấp phải các vấn đề về phân loại hàng hóa. Đề nghị Cục hải quan Quảng trị thực hiện: Khi phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định mã số của hàng hóa theo Biểu thuế, Danh mục nào thì tuân thủ mô tả và mã số kèm theo của Biểu thuế và Danh mục đó.

Tổng cục trả lời để Cục hải quan Quảng Trị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục KTSTQ, Trung tâm PTPL MB, MT và MN (để thực hiện);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện)
- Lưu VT, GS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1621/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Quyết định 106/2007/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240