Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 162/TCHQ-GSQL năm 2018 về nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 162/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3579/HQHCM-GSQL ngày 21/11/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu; Trên cơ sở ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 10230/NHNN-PC ngày 15/12/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung vướng mắc trên, ngày 08/9/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5934/TCHQ-GSQL hướng dẫn cụ thể, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nội dung hướng dẫn trên để thực hiện; đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ, nắm bắt tình hình nhập khẩu mặt hàng máy tính xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin, khai thác tiền ảo trên mạng để tổng hợp, báo cáo về Tổng cục Hải quan khi có yêu cầu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 10230/NHNN-PC ngày 15/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 162/TCHQ-GSQL năm 2018 về nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.585
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.140.153