Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1618/TCHQ-GSQL về cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1618/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Việt Đức
Ngày ban hành: 01/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1618/TCHQ-GSQL
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 611/HQHN-GSQL ngày 18/3/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào kết quả xác minh của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại Biên bản làm việc ngày 28/02/2013 giữa Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công an huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội được gửi kèm theo công văn số 611/HQHN-GSQL ngày 18/3/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội thì bà Trần Thị Nhung đã nhập hộ khẩu tại địa chỉ 15F7 Tập thể Tổng cục II, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội vào tháng 10/2012 và hiện tại chưa cắt chuyển hộ khẩu đi nơi khác, do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội cấp giấy phép nhập khẩu chiếc xe ôtô hiệu Mercedes Benz SL350, sản xuất năm 2011 tại Đức theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam cho bà Trần Thị Nhung theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT - Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- PTCT - Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Cục ĐTCBL (để biết)
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1618/TCHQ-GSQL về cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.205
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93