Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1613/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón axit super humic do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1613/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 03/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1613/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng phân bón

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP đầu tư Hợp Trí.
(Đường số 8
- Lô B14 - KCN Hiệp Phước - Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/HT/201601 ngày 11/01/2016 của Công ty CP đầu tư Hợp Trí đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng phân bón axit super humic. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng hỗn hợp axit humic và các hợp chất vô cơ khác thuộc mã số 3824.90.99, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC quy định: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đi tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì: “Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh Mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì mặt hàng phân bón lá Hợp trí SUPER-HUMIC (thành phần: Acid Humic: 70%; độ ẩm: 20%) do Công ty CP đầu tư Hợp Trí nhập khẩu từ Trung Quốc có tên trong Danh Mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Căn cứ các quy định nêu trên, mặt hàng phân bón lá Hợp trí SUPER-HUMIC (thành phần: Acid Humic: 70%; độ ẩm: 20%) do Công ty CP đầu tư Hợp Trí nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP đầu tư Hp Trí biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1613/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón axit super humic do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


781

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69