Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1610/TCHQ-GSQL về chuyển nhượng xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1610/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Việt Đức
Ngày ban hành: 29/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1610/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ôtô

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 537/HQHN-GSQL ngày 12/03/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc cấp giấy phép chuyển nhượng 01 xe ô tô hiệu Porsche Panamera 4S, số khung WP0AB2A78AL060310, số máy M4840A01139 của bà Korng Sophary - nhân viên Đại sứ quán Campuchia đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam từ ngày 11/8/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tránh hiện tượng tồn đọng việc sử dụng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại sai mục đích kéo dài; trên cơ sở nội dung quy định hoàn thành thủ tục chuyển nhượng xe trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ ngày đối tượng nêu tại khoản 3, mục 1 Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam (điểm c, khoản 4, Mục V Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG), hồ sơ nộp cho cơ quan Hải quan đề nghị cấp giấy phép chuyển nhượng xe (điểm a, phần II, mục 2 Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan) và nội dung đề nghị chuyển nhượng xe của Đại sứ quán Campuchia tại công hàm đề ngày 25/02/2013 đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội cấp giấy phép chuyển nhượng xe ô tô đồng thời tính thuế, thu thuế đúng theo quy định.

2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, rà soát và tổng hợp các trường hợp chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy tượng tự như trường hợp của bà Korng Sophary mà Cục hải quan thành phố Hà Nội đã cấp giấy phép chuyển nhượng xe (nêu có) kể từ thời điểm Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG có hiệu lực thực hiện; Nội dung tổng hợp báo cáo Tổng cục qua Cục Giám sát Quản lý) trước ngày 05/04/2013.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện nội dung trên./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1610/TCHQ-GSQL về chuyển nhượng xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.128
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171