Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1608/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1608/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời các công văn số 2720/HQĐNa-GSQL và 2719/HQĐNa-GSQL đề ngày 21/11/2014 của Cục Hải quan Đồng Nai nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Malaysia và Indonesia phát hành và tiếp theo công văn số 1343/GSQL-TH ngày 10/10/2014 về việc xác minh C/O mẫu JV do Nhật Bản phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với các C/O số 0017342/CBN/2014 ngày 23/10/2014, 0017717/CBN/2014 ngày 30/10/2014 do Indonesia phát hành và C/O số KL-201411-CCF-215324-V-096321 và KL-201411-CCF-215324-V-096296 ngày 06/11/2014 do Malaysia phát hành, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O liên quan và thông báo khi có kết quả.

- Trường hợp C/O mẫu JV số tham chiếu 140097317204402909 ngày 31/7/2014: trong quá trình tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O của Nhật Bản, Tổng cục Hải quan đã nhận được danh sách mẫu dấu, chữ ký của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Nhật Bản, trong đó có tên và mẫu chữ ký của cán bộ Naoto Masuda. Danh sách này đã được thông báo tại công văn số 12728/TCHQ-GSQL ngày 20/10/2014. Đề nghị đơn vị cập nhật thông báo tại công văn dẫn trên để kiểm tra, đối chiếu và xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1608/GSQL-TH ngày 02/12/2014 vướng mắc C/O mẫu JV do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.194

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106